'Lost in the Wild' Sneak Peek: J.J. & Kinga Run Into Trouble on the Trail (VIDEO)

Bear claw marks en losse keien markeren een gevaarlijk pad.