'Lorena' van Amazon Prime hercontextualiseert het beruchte Bobbit-verhaal

De vierdelige documentaire bevat nieuwe interviews met buren, politie en zelfs de Bobbitts zelf.